متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آنوش شفیعی

شماره نظام پزشکی: 119690

شماره عضویت انجمن: 2174

آدرس: بیمارستان پیامبر اعظم در جزیره قشم