سوال: زیرچشمم دچار سیرنگوما شده، آیا لیزر در درمان آن موثر است؟

پاسخ: دکتر کوثر هدایت متخصص پوست، مو و زیبایی 

سیرنگوما ضایعات خوش خیم غدد عرق پوست است که زمینه ارثی دارد و درمان اصلی آن تخریب ضایعات می باشد که از لیزر CO2 می توانیم استفاده نماییم. پاسخ دهی با لیزر معمولا مناسب است ولی احتمال عود ضایعات بعد از لیزر وجود دارد.