درمان موثر و کم خطر کراتوزهای سبورئیک با داروی اسکاتا (Eskata)

کراتوزهای سبورئیک، شایعترین تومور خوش خیم پوستی می باشند که به پزشکان مراجعه می نمایند. علت دقیق این بیماری مشخص نیست ولی عواملی مانند نورآفتاب ممکن است عامل تحریک کننده رشد سلولها در این بیماری باشد.

شکل بالینی ضایعات بصورت رشد شبه زگیلی پوست است و ضایعات به رنگ قهوه ای تا سیاه می باشند.

محل شایع درگیری روی صورت، قفسه سینه، شانه و پشت می باشد.

درمان های متعددی برای بیماری قابل انجام است که شایعترین روش درمان، منجمد کردن ضایعات با ازت مایع می باشد و همچنین از روش های دیگر مانند کوتر کردن، لیزر CO2 و کورتاژ ضایعات میتوان استفاده نمود؛ که معمولا منجر به عوارض پوستی مانند تغییر رنگ و گاهی اسکار می شوند.

در یک مطالعه که بر روی بیماران دچار کراتوز سبورئیک انجام گردید؛ پراکسید هیدروژن 40% روی ضایعات مالیده شد و در پایان مطالعه مشخص شد که این روش درمان، آسیب بسیار کمتری نسبت به سایر روش ها خصوصا منجمد کردن با ازت مایع ایجاد مینماید. 

این دارو در حال حاضر در آمریکا با نام تجاری Eskata در درمان کراتوز سبورئیک مورد استفاده قرار گرفته است.

منبع: مجله AAD

April 2018