متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حسین صابری همدانی

شماره نظام پزشکی: 61172 

تلفن: ٠٣١٣٢٦٤٣٠٣٨ و ٠٣١٣٢٦٥٥٧٢٥
آدرس: اصفهان- خیابان بزگمهر- روبروى بيمارستان شهيد صدوقى- ساختمان ميرداماد- طبقه سوم- واحد