سوال: در صورتم یک لک قهوه ای بزرگ ایجاد شده است. روش از بین بردن آن چیست؟

پاسخ: دکتر مجتبی قمری متخصص پوست، مو و زیبایی

این لک نياز به معاينه دقيق و درماتوسكپی يا حتی بر اساس شرح حال ممكن است نياز به بيوپسی نيز داشته باشند.

به هر حال عواملی چون اشعه آفتاب و ژنتيک ميتوانند در بروز آن موثر باشند.

بر اساس تشخيص نهايی در مواردی ميتوان با ليزرهای تخریبی يا فریز کردن این ضایعات را درمان نمود.