سوال: آیا کاشت مو برای من مناسب و راه حل پرپشت شدن مو می باشد؟

پاسخ: دکتر مرتضی حیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

در عکس ارسالی ریزش موی شما در قسمت مرکزی سر مشاهده می شود و موهای سر شما نازک شده است و با توجه به این الگوی بالینی، ریزش موی هورمونی ژنتیکی محتملترین تشخیص می باشد که این وضعیت درمان قطعی ندارد ولی با برخی از داروهای موضعی و خوراکی قابل پرپشت شدن می باشد. داروهای موضعی شامل مینوکسیدیل و پروژسترون موضعی و داروهای خوراکی شامل هورمون های ضد هورمون مردانه، خط اصلی درمان می باشند.   

.البته بایستی بررسی های آزمایشگاهی جهت تشخیص دقیق بیماری برای شما انجام شود 

برای کاشت مو هنوز زود است و باید داروهای درمانی را استفاده نمایید.