متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر احمد رضا بهرامی

شماره نظام پزشکی: 128957 

تلفن: 03133359922
آدرس: اصفهان-دروازه تهران-خیابان خرم مرکز پوست و سالک حضرت صدیقه طاهره