درباره لیزر و تکنولوژی لیزر Er:YAG

لیزر:

لیزر ابزاری است که قادر به انتشار پرتو هایی از نور منسجم، تک رنگ و یک طرفه متمرکز در یک راستا می‌باشد که شدت تابش آن بسیار بالاتر از سایر منابع نور مانند لامپ است. دو ویژگی منسجم و تک رنگ بودن لیزر باعث کارایی بسیار بالای آن در طیف وسیعی از صنایع و پزشکی مانند برش، حکاکی و جوشکاری فلزات، همچنین جراحی و برش های مختلف و حتی کاربرد در زمینه های حساس و ظریف تر پزشکی زیبایی مانند رفع موهای زائد، شده است. تعامل بین پرتو لیزر و بافت، میزان انتقال انرژی را تعیین می‌کند که این انرژی تبدیل به حرارت و در نتیجه تاثیرگذاری بر بافت می‌شود.

لیزر در پزشکی:

در پزشکی از لیزر با طول موج های مختلفی استفاده می‌شود که هر کدام جذب ماده خاصی در بافت شده و در نتیجه کاربردهای مختلفی مانند رفع موهای زائد، پاک کردن تاتو، برش و جراحی دارند. به طور کلی لیزرها جذب مواد زیر می‌شوند که در پزشکی به آنها کروموفور هدف لیزر گفته می‌شود.

هموگلوبین (عروق خونی)
ملانین (مو، رنگدانه ها)
آب (پوست)
ذرات مصنوعی مانند جوهر خالکوبی

فتوترمولیز انتخابی (Selective Photothermolysis):

جذب پرتو لیزر توسط هر بافتی بستگی به طول موج لیزر دارد. جذب لیزر توسط بافت همیشه با انتقال حرارت به آن همراه است که این حرارت به دو نوع تقسیم می‌شود. حرارت مورد نظر برای اثر گذاری بر روی بافت تحت درمان (هدف) و حرارت ناخواسته که منجر به عوارض جانبی مانند سوختگی و لک می‌شود. هدف اصلی پزشکان و شرکت های سازنده دستگاه های لیزر، درمان با بیشترین اثر بر روی بافت هدف، عدم جذب در بافت های دیگر و در نتیجه درمان بدون عارضه است. در درمان توسط لیزر اربیوم یگ (2940nm) کروموفور هدف آب می‌باشد.

لیزر اربیوم یگ:

درواقع این لیزر از یک لیزر هد، یک تشدید کننده اپتیکی و محفظه نگهدارنده قطعات اپتیکی تشکیل شده است. خود لیزر هد از یک محفظه بازتاب کننده اپتیکی که نور چند طیفی را از فلش لامپ به راد لیزر بازتاب میکند، تشکیل شده است. این نور در واقع از تحریک راد لیزر تولید شده و سپس وارد قسمت "تشدید کننده" اپتیکی می شود. "تشدید کننده" نیز از دو عدد آینه که هرکدام در انتها و ابتدای دو طرف لیزر هد قرار گرفته اند. تشکیل شده است. این دو آینه به صورت موازی با هم تنظیم میشوند. یکی از این آینه ها، نور لیزر را بصورت 100% بازتاب می کند، درصورتیکه آینه دیگر فقط قسمتی از نور لیزر را بازتاب می نماید و اجازه می دهد بقیه نور تولید شده به عنوان نور لیزر مفید از این آینه عبور کند. محفظه نگهدارنده قطعات اپتیکی، پشتیبانی مکانیکی لیزر هد و تشدید کننده را به عهده دارد و همچنین اجزای دیگری مثل هد اندازه گیری انرژی، ماژول تابشگر نور راهنما و شاتر مکانیکی در این قسمت قرار دارند. نور لیزر که دقیقا روی نور راهنما تنظیم می شود مستقیما به آینه های داخلی بازو تابیده شده و بعد از عبور از بازو به هندپیس منتقل می شود.

MCL31  لیزر اربیوم یگ با برترین تکنولوژی ساخت آلمان

شـرکت Asclepion اوليـن شـرکتي اسـت کـه در سـال 1995 موفـق بـه طراحـی و تولیـد ليـزر Er:YAG با کاربرد پوسـت و زيبايـی گردیـد و در حـال حاضـر بيشـترين تعـداد نصـب ليـزرEr:YAG  در دنيـا متعلـق بـه اين شـرکت مي باشـد. ایـن دسـتگاه دارای هندپیس هـای متنـوع بـا اسـپات سـایزهای قابـل تغییـر اسـت، هندپیـس فرکشـنال MCL31 یکـی از برتری هـای ایـن دسـتگاه نسـبت بـه سـایر دسـتگاه های مشـابه بـوده بطـوریکـه پزشـک بـه سـادگی از روی هندپیـس می توانـد مدهـای مختلـف را انتخـاب نمـوده و درمان هـای متنوعـی را انجـام دهـد. دسـتگاه MCL31 اوليـن و تنهـا ليـزر Er:YAG در دنيـا اسـت کـه دارای مـد Cold Ablation جهـت لایه بـرداری سـرد بـدون اثـر حرارتـی و همچنيـن مـدHot Ablation  بـرای لایه بـرداری بـا اثـر حرارتـی و Coagulate نمـودن خونريـزی ناحيـه درمـان می باشد.

 یکـی از ویژگی هـای منحصـر بـه فـرد MCL31، سيسـتم هوشـمند تعييـن ميـزان عمـق نفـوذ ليـزر در بافـت می باشـد کـه کمـک شـایانی بـه افزايـش دقـت درمـان و کاهـش اثـرات جانبـی می نمایـد. ايـن دسـتگاه بـا طراحـی ارگونوميـک توسـط مهندسـين Asclepion  آلمـان دارای يـک مکنـده دود کارآمـد بـوده تـا همزمـان بـا انجـام درمـان، دود و ذرات ناشـی از لایه بـرداری و برداشـت ضایعـات پوسـتی را جـذب و از انتشـار آن در محيـط جلوگيـری نمايـد.

 

ویژگی ها و مزایا:

 • سرعت بالا
 • دارای بازده وسيعی از عرض پالس
 • مجهز به Smoke Evacuator با فيلتر سه لایه
 • دارای هندپيس فرکشنال
 • قابليت Cold Ablation و  Hot Ablation
 • کمترين دوره نقاهت
 • دارای  Coagulation method برای پيشگيری از خونريزی
 • قابليت ارتقاء به ليزر تخصصی زنان با اضافه نمودن هندپيس واژينال

کاربردهای درمانی:

 1. درمان ضايعات پوستی واقع در اپیدرم و درم   
 2. فرکشنال ليزر تراپی
 3. درمان اسکارها
 4. جوانسازی و لایه برداری


هندپیس ها:

این دستگاه دارای دو هندپیس VARIO TEAM و Micro spot می‌باشد.

این هندپیس ها برای تولید اشعه ای همگرا و یکنواخت، به اپتیک های پیشرفته ای مجهز شده اند.

اسپات سایز در هندپیس TEAM، توسط چرخاندن حلقه ای که به دور هندپیس است، تغییر می‌کند و فاصله هندپیس تا سطح پوست ثابت می‌ماند. هم چنین هندپیس میکرواسپات از میکرولنزهایی تشکیل شده است که اشعه لیزر را به صدها اشعه کوچکتر تقسیم می‌کند.  (Fractional laser therapy)

سیستم مکش دود:

دود، بخار و ذرات بلند شده از بافت، نتایج فرعی حاصل از لایه برداری توسط لیزر هستند. این آلودگی ها توسط سیستم داخلی مکش دود و یک فیلتر سه مرحله ای تخلیه می‌گردند تا سطحی از پوست که تحت درمان قرار دارد، تمیز و برای پزشک قابل رویت باقی بماند و همچنین هر گونه آلودگی که در هوا وجود دارد از بین برود. سیستم مکش دود که درون هندپیس تعبیه شده است به اپراتور این امکان را می دهد که بدون نیاز به کمک دستیار بتواند پروسه درمانی را به انجام برساند. با فشار پا بر روی پدال جهت تابش بیم لیزر، سیستم مکش دود نیز به صورت اتوماتیک فعال شده و با برداشتن پا از روی پدال متوقف می‌شود به همین دلیل سروصدای حاصل از آن به حداقل ممکن رسیده است.

مدها:

MCL31 dermablate مدهای عملکردی متفاوتی دارند که امکان درمان های متفاوت را با توجه به ناحیه مورد درمان و همچنین تجربه اپراتور فراهم می آورد:

 • مد استاندارد- برای انجام لایه برداری کلی پوست که به اپراتور این امکان را می‌دهد که درمانی سریع و ایمن را برای تمامی افراد ارائه دهد.
 • مد حرارتی- برای جلوگیری از خونریزی حین لایه برداری
 • مد میکرواسپات- برای انجام لایه برداری فرکشنال به اپراتور این امکان را می‌دهد که درمانی با ریسک کمتر ارائه دهد.

مدهایی با عرض پالس و مقدار پوشش دهی متفاوتی وجود دارند که تنها با چرخاندن حلقه ای که به دور هندپیس  میکرو اسپات است قابل تنظیم هستند. 

درمان چند منظوره:

هندپیس میکرواسپات دستگاه mcl31 روشی ایده آل برای درمان های لایه برداری فرکشنال (AFXL) و ترکیب این روش با درمان های فتودینامیک (PDT) است؛ زیرا میکرواسپات های ایجاد شده بر روی پوست (MAZ) راهی برای انتقال و جذب  دارو به طور موثر را ایجاد می‌کند.