سوال: آیا درمان هورمونی در بارداری برای آکنه مجاز است؟ 

پاسخ: دکتر حیدری متخصص پوست، مو و زیبایی

هورمون درمانی برای بهبود آکنه در بارداری مجاز نیست و تنها داروی خوراکی مجاز در بارداری، ماکرولیدها هستند که شامل اریترومایسین و آزیترومایسین خوراکی میباشند. 

 درمان های موضعی بی خطر در بارداری شامل اریترومایسین موضعی، بنزوئیل پر اکساید و ترکیبات اسید میوه (AHA) میباشد.