سوال: برای بیماری ویتیلیگو قارچ گانودرما تاثیر گذار هست یا نه؟

پاسخ: دکتر راضیه گل محمدی متخصص پوست، مو و زیبایی

قارچ گانودرما بیشتر در نواحی گرم و مرطوب شرق آسیا رشد میکند. به علت خواص اجزا زیست فعال، این قارچ دارای خاصیت تقویت سیستم ایمنی میباشد و با توجه به اینکه بیماری ویتیلیگو نوعی بیماری خودایمن محسوب میشود و در واقع سیستم ایمنی خود فرد رنگدانه ها را از بین میبرد اینطور عنوان میشود که قارچ گانودرما با تقویت سیستم ایمنی این بیماری را مهار میکند، در حالیکه هیچ مطالعه دقیق و مرجع علمی دال بر این موضوع وجود ندارد. لذا برای درمان بیماری خود به متخصص پوست مراجعه کرده و با اعتماد درمان خود را شروع و ادامه دهید.