متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر راضیه گل محمدی 

شماره نظام پزشکی: 46681

شماره عضویت انجمن: 2193

 

آدرس:شهر اردبیل درمانگاه توحید