سوال: من وقتی شش ماهه بودم آبله مرغان گرفتم و به دنبال کنده شدن آن، روی صورتم لک ایجاد شده است، آیا راهی هست که بتوان آن را از بین برد؟

پاسخ: دکتر صمد رضایی متخصص پوست، مو وزیبایی

اسکارهای آبله مرغان نیاز به جراحی دارند و لک موجود به آبله مرغان ارتباطی ندارد و فقط روی اسکار آبله مرغان ایجاد شده است و برای تشخیص صحیح نیاز به عکس مجدد از زوایای مختلف میباشد. بایستی به متخصص پوست مراجعه نمایید و ضایعه از نزدیک بررسی شود و در صورتیکه این ضایعه لنتیگو یا خال باشد ممکن است بتوان با لیزر آنرا برطرف نمود.