سوال: اسکارهای خطی ناشی از بریدگی قابل درمان هستند؟

پاسخ: دکتر حمیده آقائی متخصص پوست، مو و زیبایی

اسکارهای خطی ناشی از برش های جراحی و بریدگیها بهیچوجه برطرف نمیشوند ولی ظاهر این ضایعات با لیزرهای اربیوم گلاس و کربوکسی تراپی بهتر میشود.