متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علیرضا واعظ شوشتری

شماره نظام پزشکی: 76776

تلفن: ۳۲۲۴۰۵۹۲
آدرس وب سایت: www.drvaez.ir
آدرس: اصفـهان - خیابان توحیــد میانی - قبل از چهــارراه پلیس مقابل اداره ثبت - ساختمان آریا - طبقه اول