متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر پدرام یوسفی

شماره نظام پزشکی: 70771 

آدرس: اصفهان-خیابان فردوسی-ساختمان حكیم-طبقه اول  
تلفن: 32206651_031