متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر واله بهروزی

شماره نظام پزشکی: 31777

تلفن: 02188722041 و 02188701967
آدرس: تهران- خیابان اسد آبادی- خیابان فتحی شقاقی- ساختمان پزشکان سبز- واحد22