متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر لقمان شاریم

شماره نظام پزشکی: 25844

آدرس: تهران، جردن، نبش عاطفی غربی، پلاک 84، واحد 4 تهران، خیابان رجایی، سه راه نان ماشینی، كلینیك اتكا 
تلفن: 22050053