خانم دکتر حمیده آقایی متخصص پوست

                                                                             دکتر حمیده آقائی

آیا ماینوکسیدیل ریزش موها را تشدید میکند؟

پاسخ :خانم دکترحمیده آقائی متخصص پوست :

محلول ماینوکسیدیل درغلظت های 2% و 5% موجود میباشد که با گشاد کردن عروق خونی سر باعث افزایش خونرسانی و تقویت موها میشود. در نتیجه موهای کرکی کف سر تبدیل به موهای مشکی و کوتاه میشوند و کف سر دیگر خالی به نظر نمیرسد.

در ابتدای مصرف ماینوکسیدیل ممکن است ریزش موها تشدید شود, این موضوع باعث نگرانی اکثر افراد میشود و مصرف دارو را قطع میکنند ولی این تشدید ریزش اهمیتی ندارد و نباید دارو قطع شود بلکه با استمرار استفاده از ان، ریزش متوقف میشود وضخیم شدن موهای کرکی طی 6 ماه تا 1 سال رخ میدهد و کف سر پر میشود.