زائده های پوستی چیست؟

تومورهای خوش خیم برجسته، بی خطر و بدون درد پوستی هستند که در بدو تولد وجود ندارند و با افزایش سن در انسان ایجاد میشوند.ضایعات بصورت زائده های کوچک 1 تا چند میلیمتری و به رنگ پوست یا کمی تیره تر میباشند و از سطح پوست بصورت آویزان دیده میشوند.

هر زائده واجد سلولهای عصبی و چربی و عروق خونی میباشد که توسط یک لایه سطحی اپیدرمی پوشیده شده است. بطور عمده در محلهای تحت اصطکاک لباسها مثل نواحی یقه و زیر بغل ایجاد میشوند.

برخلاف زگیلها که در لمس سفت هستند، این ضایعات در معاینه شل و نرم میباشند. بیماری واگیر دار نمیباشد. زائده های پوستی به هیچ وجه بدخیم نمیشوند. محلهای شایع درگیری بطور عمده در گردن، زیر بغل، زیر سینه (خصوصا در خانمها)، کشاله ران و پلکها است.

عواملی که ممکن است موجب بیماری شوند شامل:

  • اصطکاک لباس
  • چاقی
  • دیابت
  • حاملگی
  • عوامل ژنتیکی
  • اختلالات هورمونی در زنان

درمان:

درمان ضروری نبوده و بیشتر جنبه زیبایی دارد. اصلی ترین روشهای درمانی شامل:

  1. سوزاندن با کوتر یا لیزر CO2
  2. منجمد کردن ضایعات
  3. شیو کردن با تیغ یا قیچی جراحی

منبع: دکتر سید حسن اعتمادزاده عضو انجمن متخصصین پوست ایران