متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر رضا آزادی

شماره نظام پزشکی: 124626

شماره عضویت انجمن: 1976

آدرس: بندرعباس - بیمارستان شهید محمدی