متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مجید اصغری شیخی

شماره نظام پزشکی: 120333

شماره عضویت انجمن: 1885

آدرس: رباط کریم - درمانگاه مرکزی رباط کریم