متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علی اکبر اکابری

شماره نظام پزشکی: 19584

شماره عضویت انجمن: 1275

آدرس: یزد، کوچه برخودار، مطب دکتر اکابری

تلفن: 36220090