متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اسماعیل اکبری دستک

شماره نظام پزشکی: 36666

شماره عضویت انجمن:1028

آدرس:گیلان-لاهیجان-خیابانشهیدکریمی-کوچهبرق-ساختمانپزشکانسینا-طبقهسوم

تلفن: 01342248565