متخصص پوست، مو و زیبایی ولیزر دکتر مریم امینیان

شماره نظام پزشکی: 102154

شماره عضویت انجمن: 1846

آدرس: کرج- مهرشهر-بلوار شهرداری نبش خیابان 223- ساختمان سهند- طبقه چهارم-
کلینیک تخصصی پارسیس- 

تلفن:3-33420000-026