متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مریم امینیان

شماره نظام پزشکی: 102154

شماره عضویت انجمن: 1846

آدرس: زنجان- چهارراهانقلاب- روبروىمخابرات- ساختمان43- طبقهىاول- واحد4

تلفن:02433328433