متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر احمد رضا بهرامی

شماره نظام پزشکی: 128957

شماره عضویت انجمن: 1996

آدرس: اصفهان-دروازهتهران-خیابانخرم- مرکزپوستحضرتصدیقهطاهره

تلفن: 03133359922