متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نسیبه پیشگویی

شماره نظام پزشکی: 120027

شماره عضویت انجمن:1915

آدرس: استان کرمان-زرند میدان هفت تیرکلینیک شفا