متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مریم تابع

شماره نظام پزشکی: 44704

شماره عضویت انجمن: 1325

آدرس:

1- کرمان :چهارراه طهماسب آباد- ساختمان پزشکان متخصص- طبقه2

تلفن: 03432446760

2- کرمان- کلینیک تخصصی پوست یاس سفید- بلوار جمهوری- هزارویک شب شمالی- کوچه3

تلفن: 03432441183