متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر حسین حاجی حسینی

شماره نظام پزشکی: 63361

شماره عضویت انجمن: 1616

آدرس: یزد-صفایه میدان اطلسی پشت بانک سپه ساختمان پزشکان اطلسی

تلفن:03538254911