متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر لادن دستغیب 

شماره نظام پزشکی: 24204

شماره عضویت انجمن: 1373

آدرس: شیراز - خیابان زند - درمانگاه شهید دکتر فقیهی

تلفن: ۰۷۱-۳۲۳۵۱۰۸۷-۹۹