متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مهین اتابکی 

شماره نظام پزشکی: 12546 
 تلفن: ٠٤١٣٣٢٩٥٩٢٥ و ٠٤١٣٣٢٩٥٩٢٤ 
آدرس: تبریز-کوى ولیعصر-خیابان شهریار-ساختمان هزاره- طبقه ى سوم