متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر پروین رکاب طلائی

شماره نظام پزشکی: 33930

شماره عضویت انجمن:1386

آدرس: اراک، خیابان شهید بهشتی، 3 راه ارامنه، کوچه شکرایی، ساختمان فارابی، واحد 6

تلفن: 32230491