متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علی رنجبر کلاگری

شماره نظام پزشکی: 39326

شماره عضویت انجمن:1608

تلفن: 04432251512

آدرس: ارومیه، خ سرداران1، ط فوقانی بانک سامان – (ساختمان سبحان 3) ط اول واحد 3