متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مریم سادات ساداتی

شماره نظام پزشکی: 128331

شماره عضویت انجمن: 1938

آدرس: شیراز- بیمارستان سعدی