متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مهدی امیر نیا

شماره نظام پزشکی: 36492

آدرس: تبریز_خیابان آزادی- ساختمان بهاران (جنب پمپ بنزین مارالان)- طبقه ۵ 
تلفن: 041_  ۳۳۲۵۰۰۲۵