چند نوع قارچ پوستی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را پیشگیری یا درمان نمود؟

پاسخ : خانم دکتر ناهید نیکخواه متخصص پوست، مو، زیبایی  :

بيماري های قارچي پوست علل متفاوتي دارند  و ممكن است عفونتهای سطحي يا عمقي در پوست ايجاد كنند و عفونتهای سطحي پوستي شيوع بيشتری دارند و مي توانند همراه با ايجاد التهاب باشند يا نباشند.

نواحي مختلف پوستي مثل تنه، كشاله ران، اندامها، ناخن، مو، دست و پا را درگير مي كنند. برخي عوامل مي توانند استعداد ابتلا به بيماری های قارچي را افزايش دهند كه بسته به نوع و محل درگيری اين فاكتورها مي توانند مختلف باشند مثلا پوست چرب، تعريق، نقص ايمني، بارداری، استفاده از داروهايي كه سيستم ايمني را تضعيف مي كنند و سوء تغذيه ريسك ابتلا به قارچ پیتیریازیس ورسيكالر يا قارچ چند رنگی را افزايش مي دهد يا مردان ريسك بيشتری برای ابتلا به قارچ كشاله ران يا بين انگشتان پا  را دارند و در كل  رعايت بهداشت  و پيشگيری از تعريق زياد به پيشگيری از ابتلا كمك مینماید و درمان بر حسب  نوع قارچ، محل درگيری و وسعت درگيری ميتواند به صورت درمان موضعي يا خوراكي صورت گيرد.