خال های ملانوسیتی (Melanocytic nevus)

 به تجمع بیش از اندازه هر نوع از سلول در قسمتی از پوست خال میگویند. خالها انواع گوناگون دارند و اگر منشاء خال از سلولهای ملانوسیت (رنگدانه ساز) باشد به آن خال ملانوسیتی میگویند.

 

خالهای ملانوسیتی گاهی مادرزادی هستند که در این حالت اگر سایز آنها بیشتر از 20 سانتیمتر مربع باشد باید تحت نظارت دقیق متخصص پوست باشند. 

 خالهای ملانوسیتی اکتسابی انواع گوناگون دارند شامل خال جانکشنال، خال مرکب، خال  اینترادرمال، خال آبی، خال دیسپلاستیک و خال هاله دار. 

تشخیص انواع خال و اینکه آیا نیاز به اقدام خاصی دارند با متخصص پوست میباشد.

معمولا متخصصین پوست در مواجهه با خال مشکوک آنرا با دستگاه درموسکوپ بررسی میکنند و اگر لازم باشد خال را به روش جراحی برداشته و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال میکنند.

 چرا تشخیص ملانوسیتی بودن یا نبودن یک خال مهم است؟ 

مهمترین و خطرناکترین سرطان پوست ملانوما است که یک نوع ضایعه ملانوسیتی است. ملانوما گاهی به طور اولیه رخ میدهد و گاهی از تغییرات بدخیمی در خالهای ملانوسیتی ایجاد میشود.

منبع: دکترعلی رمضانی متخصص پوست، مو و زیبایی