عوارض ليزر موهای زائد چيست؟   

پاسخ : دکترهمایون مژدهی آذر متخصص پوست ،مو، زیبایی:

از عوارض انجام لیزر موی زاید میتوان به چند مورد اشاره کرد:

سوزش و خارش در محل انجام لیزر، این سوزش بیشتر در مو های تیره و ضخیم همراه تورم دیده می شود و البته به سطح تحمل فرد هم بستگی دارد.بیشتر افراد لیزر را به راحتی تحمل می کنند ولی برخی  بخصوص برای سطوح وسیع  نیاز به اقدامات ویژه دارند.

سرد کردن محل لیزر قبل و بعد از انجام لیزر، مالیدن پماد های بی حس کننده قبل از انجام لیزر و تنظیم دقیق پارامترهای دستگاه لیزر بسیار کمک کننده است. اگر انرژی و نوع لیزر درست انتخاب نشود لیزر به پوست کنار مو هم آسیب میزند  و زخم و طاول ایجاد میشود و حتی ممکن است جای زخم سوختگی به صورت لک تیره یا روشن   و حتی گوشت اضافه  باقی بماند، این حالت بخصوص در افرادی رخ می دهد که پوست سبزه و یا برنزه دارند.

بهتر است فرد حداقل 6 ماه پیش از انجام لیزر  برنزه نشده باشد. یکی از عوارض لیزر موهای زاید، تبدیل موهای ضخیم به موهای کرکی شدید است. این حالت بیشتر در موهای کرکی مجاور محل انجام لیزر مو های ضخیم رخ میدهد.

موهای روشن و سفید و کرکی پاسخ مناسبی به لیزر نمیدهند و این را باید در استفاده از این تکنیک در نظر داشته باشیم. از عوارض ناشایع می توان به تورم  شدید اشاره کرد که گاهی مدتی طول می کشد و نیاز به دخالت دارویی پیدا می کند. گاهی قرمزی در محل انجام لیزر ایجاد می شود و مدت ها طول می کشد.  گاهی موهای مشکی از بین نمی روند بلکه به رنگ سفید درمی آیند.یعنی به جای موی مشکی قبلی موی سفید رشد می کند. در صورت انتخاب صحیح بیمار و انجام صحیح کار و رعایت دقیق اصول عملی و بهداشتی احتمال وقوع این عوارض بسیار کم خواهد بود.