متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر محمد مهدی شعبانی

شماره نظام پزشکی: 32560

شماره عضویت انجمن: 1429

آدرس: قزوین-چارراه خیام بوعلی شرقی ساختمان پزشکی اتیه

تلفن: 33244106