متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر صفورا شکوئی نژاد

شماره نظام پزشکی: 107165

شماره عضویت انجمن: 1934

آدرس: خیابان قزوین، دوراهی قپان، میدان ابوذر، بیست متری ابوذر، بیمارستان ضیائیان

تلفن: 021-55176810 - 021-55176814