متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر سیمین شمسی میمندی

شماره نظام پزشکی: 21702

شماره عضویت انجمن: 1408

آدرس: کرمان-خیابان شریعتی چارراه طهماسب اباد ساختمان پزشکان متخصص طبقه2

تلفن: 32455538