متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آذر شیرزادیان

شماره نظام پزشکی: 67360

شماره عضویت انجمن: 1411

آدرس: بابل- خیابان شهید مدرس- بیمارستان شهید یحیی نژاد- بخش پوست

تلفن: 01132291427