متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر نسرین صاکی

شماره  نظام پزشکی: 127731

شماره عضویت انجمن: 2021

آدرس: شیراز- دانشگاه علوم پزشکی- بیمارستان شهید فقیهی- گروه پوست

تلفن: 07132319049