متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مهرناز صالحی طالقانی

شماره نظام پزشکی: 112061

شماره عضویت انجمن: 2038

آدرس: زنجان - بیمارستان ولیعصر

تلفن: ۳۳۷۷۰۸۰۱