متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر شهریار صدر اشکوری

شماره  نظام پزشکی: 18291

شماره عضویت انجمن: 1136

آدرس: رشت- گلسار، روبروی پمپ بنزین ، کوچه 90 ، شماره 16

تلفن: 01333119882