متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر کورش صمدی

شماره  نظام پزشکی: 71251

شماره عضویت انجمن: 1437

آدرس: همدان-خیابان بو علی ساختمان پزشکان پارس کلینیک لیزر پارس

تلفن: 08132529419