متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر علی ضامن مؤمنی

شماره نظام پزشکی:14399

شماره عضویت انجمن:1524

آدرس: اصفهان، شهر اصفهان، آمادگاه، روبروی جامکو

تلفن: 03132218482