متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر اعظم طاهری

شماره  نظام پزشکی: 102919

شماره عضویت انجمن: 1960

آدرس: اصفهان-میدان جمهوری خیابان خرم مرکز پوست و سالک صدیقه طاهری

تلفن:33390101