متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر آرزو عطار ختائی

شماره نظام پزشکی: 51953

شماره عضویت انجمن: 1282

آدرس: رشت- چهارراه گلسار-جنب جامعه داروسازان-ساختمان پزشکان پاستور طبقه اول

تلفن: 01333113599