متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر منصوره علیزاده

شماره نظام پزشکی: 102054

شماره عضویت انجمن: 1914

آدرس: قوچان-خیابان شهید داوودی نبش چهارراه اول

تلفن: ۵۸۱ – ۲۲۳۴۱۹۴