متخصص پوست، مو و زیبایی دکتر مسعود شیخ نوه سی

شماره نظام پزشکی: 107921 

آدرس: اروميه-خيابان امام- نبش خيابان طرزي- پلاک 666
تلفن: 2233235- 0441